Projektowanie


PROJEKTOWANIE
Oferujemy wykonanie obliczeń zbiorników ciśnieniowych wg:
1. Przepisów francuskich: CODAP
2. Przepisów amerykańskich: ASME Sec. VIII div.1
3. Przepisów europejskich: EN 13445
4. Przepisów niemieckich: AD2000 Merkblatt
5. Przepisów rosyjskich GOST R 52857
 
Ponadto wykonujemy obliczenia:
 
- metodą elementów skończonych (MES)
- WRC 107/297

ZAPRASZAMY